Ο όρος DPI σημαίνει πυκνότητα ανά ίντσα (density per inch) και μετράει πόσες σχισμές ανά ίντσα έχουν τα χτένια αργαλειού. Στην Ευρώπη η μέτρηση αυτή γίνεται σε εκατοστά, ενώ στην Αμερική σε ίντσες. Έτσι ένα χτένι 20/10 έχει 20 σχισμές στα 10 εκ. Αν συναντήσετε το αμερικανικό μετρικό σύστημα, πρέπει να πολλαπλασιάσετε επί 4, για να μετατρέψετε κατά προσέγγιση, το αμερικάνικο dpi από ίντσες σε εκατοστά. Αν χρησιμοποιείτε το αμερικανικό μετρικό σύστημα, πρέπει να διαιρέσετε το ευρωπαϊκό με 4, για να μετατρέψετε κατά προσέγγιση, το ευρωπαϊκό dpi από εκατοστά σε ίντσες.

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει κατά προσέγγιση στο αμερικανικό σύστημα, όλα τα dpi για τα χτένια αργαλειού που είναι διαθέσιμα στο κατάστημά μας.

Ευρωπαϊκό dpiΑμερικανικό dpi
20/105
30/107,5
40/1010
50/1012,5
60/1015
70/1017,5
80/1020
90/1022,5
100/1025
Μετατροπή Ευρωπαϊκού σε Αμερικανικό dpi
Συναίνεση σε Cookie με το Real Cookie Banner